Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego – co warto wiedzieć?

angielska flaga

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązującym egzaminem, który musi być  zdany przez uczniów w szkołach w Polsce. Jest to nowy egzamin, który pod wieloma względami różni się od tych, które były zdawane przez uczniów w minionych latach. Jego formuła opiera się między innymi na zadaniach otwartych, w których uczeń ma za zadanie zmierzyć się z dużą ilościa tłumaczeń oraz z przetwarzaniem sformułowań z języka polskiego na angielski. Co więcej, egzamin ósmoklasisty to także duża ilość poleceń – aby odpowiednio przygotować się do egzaminu uczeń w szkole powinien pracować z wykorzystaniem wielu technik egzaminacyjnych, które uczą odpowiednio zarządzać czasem w trakcie późniejszego egzaminu. Należy nadmienić, iż egzamin ósmoklasisty trwa dłużej niż obowiązujący wcześniej egzamin gimnazjalny oraz zawiera więcej zadań.

Części egzaminu ósmoklasisty i przygotowanie 

Aby przygotować się do opisywanego egzaminu w trakcie zajęć lekcyjnych oraz poza nimi uczeń powinien pracować z wykorzystaniem zadań opierających się na słuchaniu. Mogą to być na przykład ćwiczenia, które wymagają wyboru jednej odpowiedzi lub też zadania otwarte, w których należy udzielić odpowiedzi na pytanie. Co więcej, uczeń przystępujący do egzaminu ósmoklasisty z Edoo powinien mieć opanowane rozumienie tekstów pisanych, w których należy dopasowywać do siebie pewne elementy oraz być zaznajomiony z funkcjami językowymi, to znaczy reakcjami językowymi. W zadaniach, które mają na celu sprawdzenie reakcji językowej ucznia musi on wykazać się umiejętnością budowania wypowiedzi w języku angielskim. Warto wiedzieć, iż na egzaminie ósmoklasisty wymagana jest także wypowiedź pisemna o długości 120 słów, której poprawność językowa jest oceniana.