Egzamin ósmoklasisty – jak się przygotować?

egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty pojawił się w polskim systemie oświatowym po likwidacji gimnazjów. Zastąpił on dawny test wiedzy, który zdawano pod koniec ów szkoły. Jednak fakt, iż zdajemy go rok wcześniej, nie oznacza wcale że jest on łatwiejszy. Dlatego też warto dobrze przygotować się na egzamin ósmoklasisty 2023, ponieważ od jego wyniku będą zależeć dalsze perspektywy naszej edukacji.

Czego spodziewać się na egzaminie ósmoklasisty?

egzamin ósmoklasisty


Przede wszystkim test obejmował będzie wiedzę ogólną z przedmiotów takich jak język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny. To absolutnie podstawowy zestaw, jaki pojawi się na każdym egzaminie ósmoklasisty. Arkusze przykładowe można znaleźć w sieci i dzięki temu będzie nam łatwiej oswoić się z wyglądem testu. Warto to zrobić, ponieważ każdego roku wyglądają one nieco inaczej, nie można polegać więc tylko na wiedzy starszych kolegów. Arkusze egzaminu ośmioklasisty zostaną również przedstawione każdemu uczniowi podczas testów próbnych. Każda szkoła powinna zorganizować minimum jeden taki próbny egzamin.

Jak przygotować się do egzaminu ósmoklasisty 2023?


W obecnych czasach przygotowania nie ograniczają się już tylko do powtarzania wiedzy z książek. Świat internetu pozwala nam na o wiele szybszy i łatwiejszy dostęp do cennej wiedzy. Dodatkowo możemy rozwiązać interaktywny egzamin ósmoklasisty online, pozwoli jeszcze lepiej zapoznać się z jego przebiegiem, wyglądem arkuszy i formą zadań. Podczas przygotowań pomocne będzie repetytorium 8-klasisty, czyli podręcznik zbierający najbardziej istotne elementy wiedzy z całej szkoły podstawowej. Możemy tam również znaleźć przykładowe zadania egzaminu ósmoklasisty, a testy są możliwie najbardziej zbliżone do tych, które pojawią się na prawdziwym egzaminie.